Voorwaarden Colours of Qi 2022 / 2023  NL

 

 

 

 

 

Beste geïnteresseerde, 

Na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Deze Algemene Voorwaarden gelden bij evenementen, waaronder verstaan wordt: ‘workshops, verdiepingsdagen, Qi Gong opleiding en retraites’ die geboekt worden bij Colours of Qi, zowel live als online.

Door versturing van het inschrijfformulier via de website verklaart je je akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Inschrijving, (aan)betaling, annulering

Inschrijving komt tot stand  via het formulier op de website ColoursofQi.com. Via email ontvangen je een bevestiging van inschrijving. Na ontvangst bij ons van je  (aan)betaling ben je definitief ingeschreven, mits de groepsgrootte niet behaald is.  

Je inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij in overleg, per e-mail, anders overeengekomen.  

Betaling Alle geboekte evenementen dienen na inschrijving binnen 14 dagen betaald te zijn, tenzij anders vermeld. 

Voor de Qi Gong opleiding geldt na inschrijving een aanbetaling van € 100,–. Bij het bereiken van het minimale aantal deelnemers, waarvan je bericht krijgt, is  volledige betaling binnen 10 dagen verplicht.

Annulering dient per email aan info@coloursofqi.com gericht te zijn en een ontvangstbevestiging van deze annulering door ons binnen 3 werkdagen bevestigd te zijn. 

  • Annulering binnen 7 dagen na inschrijving is kosteloos.
  • Na de 7 dagen geldt een annuleringsfee van € 25,— administratiekosten.
  • Vanaf 6 weken voor de datum van het evenement is 50% verschuldigd. 
  • Binnen 6 weken het hele bedrag. Indien er gezondheidsredenen ten grondslag liggen aan de annulering kan hiervan in overleg afgeweken worden. 

Annulering door Colours of Qi is als er onder het minimale aantal deelnemers blijft; de termijn van annulering is minimaal 2 weken voor aanvang en wordt via email gecommuniceerd.

Fysieke conditie

Elke deelnemer dient zelf de afweging te maken welke lichamelijke klachten hij/zij op voorhand door hoort te geven aan Colours of Qi via email of telefoon.

De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijk inspanningen te kunnen verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd. 

Colours of Qi in persoon van Nanda Duin is niet verantwoordelijk voor blessures o.f. ontstaan tijdens de evenementen. 

Deelnemer garandeert en verklaart:

dat hij/zij in goede lichamelijke conditie verkeert; dat hij/zij op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve lichaamsbeweging; dat deze niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

Men geen lichaamsbeweging uit zal voeren wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Colours of Qi is in persoon van Nanda Duin volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of kwetsuren, die direct of niet direct in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.

De voorwaarden zijn gemaakt voor jou en voor mij. Het zijn standaardvoorwaarden waarbij ik als kanttekening wil zeggen dat er altijd ruimte is om individueel te kijken naar wat mogelijk is, als er afgeweken wenst te worden van bovengenoemde voorwaarde.