Workshop & Retreats

Give yourself time of pleasure, relaxation, learning & enjoying the beauty of Qi


 

 


Tai Chi Chuan

In depth Tai Chi Chuan training
ITCCA Hungary
International Tai Chi Chuan Association
Tai Chi Chuan